Belangrijk om te weten...

Leskeuze

Auto
Rijschool Otto Smits geeft al les aan jongeren vanaf 16,5 jaar. Tijdens de eerste gratis proefles, wordt samen met Otto Smits gekeken wat jouw kennis en ervaring is op het gebied van autorijden. Aan de hand van deze indicatie zal worden bepaald hoeveel lessen je nodig zal hebben.

De tarieven met betrekking tot het autorijbewijs zijn per 1 januari 2020 als volgt:

1 Losse les (heel klokuur) € 49,-
Praktijkexamen € 245,-
Faalangst examen € 300,-
Tussentijdse Toets TTT (optioneel) € 200,-
BNOR examen € 250,-
Gezondheidsverklaring € 37,80

Bij Rijschool Otto Smits kan je ook kiezen uit de volgende pakketten:

Pakket 1 25 rijlessen incl. praktijkexamen € 1470,-
Pakket 2 30 rijlessen incl. praktijkexamen € 1715,-
Pakket 3 35 rijlessen incl. praktijkexamen € 1960,-

Motor
Als leerling word je  in meerdere fasen naar het examenniveau opgeleid. Ten eerste zullen we samen zorgen dat je leert om de motor onder controle te krijgen. Vervolgens vestigen we onze aandacht op het ontwikkelen van je kijktechniek en Bijzondere Verrichtingen. Als laatste gaan we samen de aandacht leggen op het deelnemen aan het verkeer. In deze fase wordt je klaargestoomd voor het examen Algemene Verkeersdeelname.

De tarieven met betrekking tot het motorrijbewijs zijn per 1 januari 2019 als volgt:

1 Losse les (heel klokuur) € 47,-
Praktijkexamen AVB (Algemene Voertuigbeheersing) € 190,-
Praktijkexamen AVD (Algemene Vekeersdeelneming) € 245,-
Herexamen AVD (Algemene Verkeersdeelneming € 210,-

Theorie:

Theorieboek Wegwijzer (inclusief oefenvragen) € 25,-
Theorie CD-ROM (met 300 examenvragen) € 25,-